• Duck Swart heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van Natafel DovemansorenNatafel Dovemansoren 3 jaren geleden

  Het betere werk… Maakbare samenleving terug?
  [bpfb_link url=’https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/01/15/het-betere-werk’ title=’Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht | Rapport | WRR’ image=’https://www.wrr.nl/binaries/large/content/gallery/wrr/content-afbeeldingen/covers-rapporten/klein-250×375/r102-het-betere-werk-de-nieuwe-maatschappelijke-opdracht-250×375.jpg’]Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang.[/bpfb_link]

  • Grip op geld
   1. Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen.
   2. Ontwikkel een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers, een stelsel dat past bij de nieuwe wereld van werk.
   3. Vernieuw het actief arbeidsmarktbeleid, onder andere door meer aandacht voor persoonlijke begeleiding.
   4. Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een basisbaan.
   Grip op het werk
   5. Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk binnen bedrijven en instellingen.
   6. Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.

   Grip op het leven
   7. Schep meer mogelijkheden om mensen de keuze te geven hoeveel uren ze willen werken, onder andere door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden en meer werken makkelijker afdwingbaar te maken.
   8. Zorg voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en meer zeggenschap over arbeidstijden.
   Goed werk
   9. Maak de drie condities van goed werk en de verdeling hiervan over de bevolking tot basis van overheidsbeleid en volg deze in de Monitor Brede Welvaart.

   • Vriendenplatforms ontwikkelen per terrein, niet overlaten aan de commercielen als facebook, whatspp etc.. Bv. https://mijnvakbond.net voor autonomie versterking op 6 te beginnen met eigen organisaties werkenden, zoals vakbonden