• Duck Swart heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van Natafel DovemansorenNatafel Dovemansoren 1 jaar, 10 maanden geleden

  @ronaldvb en @pieterp
  [bpfb_link url=’https://decorrespondent.nl/8389/basisinkomen-vergroot-de-armoede-onzin/438921556898-2e767f56′ title=’Basisinkomen vergroot de armoede? Onzin – De Correspondent’ image=’https://dynamic.decorrespondent.nl/media/1024/5a0aecb280e265272039768.jpg’]‘Basisinkomen zorgt voor meer armoede.’ De koppen logen er niet om deze week, toen een Belgische studie verscheen naar het basisinkomen. Maar wie het nieuwe onderzoek bestudeert, ziet dat de conclusie nogal misleidend is.[/bpfb_link]

  • Nog even over het basisinkomen. In het stuk dat @Duck hier plaatste heeft Rutger Bregman zijn standpunt bijgesteld. Zijn belangrijkste argument is nu dat het basisinkomen een efficiënt middel is om armoede te bestrijden. Bregman denkt dat hij met deze bijstelling van het principe achter het basisinkomen zowel links als rechts tevreden kan stellen: links krijgt meer gelijkheid, rechts krijgt een iets kleinere overheid.
   Het is echter de vraag hoe groot de groep is de je op deze manier tevreden stelt. Want bij zowel links als rechts staat er meer op de agenda. Links wil niet alleen de armoede de wereld uit helpen, maar keert zich ook tegen de toenemende ongelijkheid in de samenleving. Rechts wil niet alleen een kleinere overheid, maar wil dat links ophoudt te mekkeren over wat er boven in het loongebouw gebeurt (exorbitant hoge salarissen, gouden handdrukken en bonussen). Rechts en links hebben dus behoorlijk andere verwachtingen over wat er met de samenleving gebeurt (en gebeuren moet) als je het basisinkomen invoert. Ik vermoed dan ook dat Bregman met zijn bijstelling slechts een kleine groep op rechts en links tevreden zal stellen.
   Tot slot negeert Bregman hoe radicaal het basisinkomen met het principe achter de verzorgingsstaat breekt. De verzorgingsstaat werd ooit opgericht om mensen te helpen, die buiten hun schuld om in de problemen waren geraak. Het collectief van burgers – de staat – helpt degenen die, zonder dat ze daar veel aan kunnen doen, werkeloos worden, ziek worden, een ongeluk krijgen, of om andere redenen bijstand nodig hebben.
   Het basisinkomen daarentegen is onvoorwaardelijk. Het stoelt niet op het beginsel van risicodekking. Het is niet een vorm van collectieve bescherming tegen de slagen van het lot.
   De oorspronkelijke gedachte erachter was heel anders. Het basisinkomen zou, in de woorden van filosoof Philippe van Parijs , ‘real freedom for all’ (en niet alleen ‘real freedom’ voor de bovenlaag) brengen. Daarom moet het onvoorwaardelijk zijn.
   In zijn stuk maakt Bregman er weer gewoon een aan armoede gebonden en in die zin voorwaardelijke uitkering van. Daarmee plaats je het basisinkomen in een totaal ander kader. De vraag wordt dan of het basisinkomen een uitkering is die beter dan andere maatregelen armoede bestrijdt. De vraag is niet langer of het voor iedereen meer reële vrijheid brengt.
   In dat opzicht vergist ook links zich over wat de intentie achter het basisinkomen is. Meer gelijkheid kán een neveneffect zijn van de invoering van een basisinkomen, maar het is niet de bedoeling ervan. De oorspronkelijke bedoeling van het basisinkomen is niet gelijkheid, niet solidariteit, broederschap of gemeenschappelijke bescherming tegen de slagen van het lot , maar vrijheid. Precies die verabsolutering van vrijheid ten opzichte van idealen als gelijkheid en solidariteit is ook de reden waarom velen zich bij de invoering van het basisinkomen onbehaaglijk voelen. Want wat voor samenleving zal daardoor ontstaan?